tariffs, our policy although this practice is a specialist practice and can make up its own tariff structure, keeping in mind market forces like competition etc. we have deemed it fit to consider the socio-economic environment where we have been placed, to wit the greater vredenburg, saldanha, langebaan, veldrift, hopefield and paternoster area [which also covers most of the northern part of the west coast]. we have decided to align our tariffs to the average of the medical aid schemes [mas] in order for our patients to get the most value out of their medical benefit. not only do we charge tariffs as in the schedule below, we also submit the claims to the individual mas where funds are still available. private patients and those on mas whose funds are depleted must settle their accounts before leaving the practice - herein we do not differ from your favourite restaurant! [cash clients pay slightly more than mas clients!]. overdue accounts are handed over for legal action. we accept most credit and debit cards. we do not accept cheques. all telephone, email or sms inquiries made can be deemed to be telephonic consultations and charged as per schedule below! tariewe, ons beleid hoewel hierdie praktyk ‘n spesialis-praktyk is en sy eie tariewestruktuur kan opstel, met inagneming van markfaktore soos opposisie edm, is ons in ‘n sosio-ekonomiese omgewing geplaas waar baie pasiente afhanklik is van ‘n mediese fonds. die omgewing is die vredenburg, saldanha, langebaan, veldrift, hopefield en paternoster gebied en sluit ook die noordelike deel van die weskus in. ons het dit goedgevind om ons tariewe so naby moontlik aan die gemiddelde fooie van mediese fonds [mf] tariewe te hou. nie net is ons tariewe soos onderstaande nie, ons dien ook jou eis namens jou in indien daar nog fondse beskikbaar is op jou mf. privaatpasiente en diegene wie se mf uitgeput is moet hul rekeninge betaal alvorens hulle die spreekkamer verlaat - wat dit aanbetref verskil ons nie van jou gunsteling restaurant nie! [kontant-kliente betaal ‘n rapsie meer as mf kliente]. onbetaalde rekeninge word oorhandig vir geregtelike invordering. ons aanvaar meeste debiet en kredietkaarte. ons aanvaar nie tjeks nie. alle telefoniese, epos of sms navrae kan as konsultasies geag word, sien asseblief tariewe hieronder! TARIEWE/TARIFFS
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt spesialis/specialist kinderarts - paediatrician - pediater
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel   - 022 713 5149 office hours fax  - 086 560 1022 all hours tel   - 082 846 7046 EMERGENCY & AFTER HOURS ONLY for other emergency : life west coast private hospital - 022 719 1030 vredenburg provincial hospital - 022 709 7200 tygerberg poison centre      - 021 931 6129
“I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” Jesus Christ John 14:6 vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full cognisance being taken regarding their rights.
West Coast Paediatrics | Children's Health free! Dr Hester van der Walt | Paediatrician
NEW
NO WHATSAPP!!!
PHONE OR E-MAIL ONLY
take note!
mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
emergency paediatrician inentings 2019 vaccinations dehydration diarrhoea ontwatering
tariffs, our policy although this practice is a specialist practice and can make up its own tariff structure, keeping in mind market forces like competition etc. we have deemed it fit to consider the socio- economic environment where we have been placed, to wit the greater vredenburg, saldanha, langebaan, veldrift, hopefield and paternoster area [which also covers most of the northern part of the west coast]. we have decided to align our tariffs to the average of the medical aid schemes [mas] in order for our patients to get the most value out of their medical benefit. not only do we charge tariffs as in the schedule below, we also submit the claims to the individual mas where funds are still available. private patients and those on mas whose funds are depleted must settle their accounts before leaving the practice - herein we do not differ from your favourite restaurant! [cash clients pay slightly more than mas clients!]. overdue accounts are handed over for legal action. we accept most credit and debit cards. we do not accept cheques. all telephone, email or sms inquiries made can be deemed to be telephonic consultations and charged as per schedule below! tariewe, ons beleid hoewel hierdie praktyk ‘n spesialis-praktyk is en sy eie tariewestruktuur kan opstel, met inagneming van markfaktore soos opposisie edm, is ons in ‘n sosio-ekonomiese omgewing geplaas waar baie pasiente afhanklik is van ‘n mediese fonds. die omgewing is die vredenburg, saldanha, langebaan, veldrift, hopefield en paternoster gebied en sluit ook die noordelike deel van die weskus in. ons het dit goedgevind om ons tariewe so naby moontlik aan die gemiddelde fooie van mediese fonds [mf] tariewe te hou. nie net is ons tariewe soos onderstaande nie, ons dien ook jou eis namens jou in indien daar nog fondse beskikbaar is op jou mf. privaatpasiente en diegene wie se mf uitgeput is moet hul rekeninge betaal alvorens hulle die spreekkamer verlaat - wat dit aanbetref verskil ons nie van jou gunsteling restaurant nie! [kontant- kliente betaal ‘n rapsie meer as mf kliente]. onbetaalde rekeninge word oorhandig vir geregtelike invordering. ons aanvaar meeste debiet en kredietkaarte. ons aanvaar nie tjeks nie. alle telefoniese, epos of sms navrae kan as konsultasies geag word, sien asseblief tariewe hieronder! TARIEWE/TARIFFS click here
new! Dr Hester van der Walt | Paediatrician
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours tel     - 082 846 7046 emergency & after hours ONLY
for other emergency : life west coast private hospital - 022 719 1030 vredenburg provincial hospital - 022 709 7200 tygerberg poison centre           - 021 931 6129
NO WHATSAPP!!!
PHONE OR E-MAIL ONLY
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt SPECIALIST/SPESIALIS kinderarts - paediatrician - pediater
mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
emergency paediatrician dehydration diarrhoea ontwatering inentings 2019 vaccinations
“I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” Jesus Christ John 14:6 vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full cognisance being taken regarding their rights.