weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt spesialis/specialist kinderarts - paediatrician - pediater
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel   - 022 713 5149 office hours fax  - 086 560 1022 all hours tel   - 082 846 7046 EMERGENCY & AFTER HOURS ONLY for other emergency : life west coast private hospital - 022 719 1030 vredenburg provincial hospital - 022 709 7200 tygerberg poison centre      - 021 931 6129
hester is ‘n pediater of in die gebruikstaal kinderarts of kinderspesialis ‘n pediater is ‘n persoon wat eers geneeskunde studeer het, as ‘n huisarts (general physician) gekwalifiseer het en toe verder gestudeer en spesialiseer het in pediatrie, of in gewone taal die vakgebied wat te doen het met babas en kinders. die ouderdom van so ‘n kind is dus vanaf geboorte tot en met so oud as 18 jaar. 'n pediater is dus 'n spesialis geneesheer. die rede hoekom spesialisasie nodig is vir onder meer babas is omdat babas nie sonder meer ‘klein grootmense’ is nie maar amper ‘n soort mensie van hulle eie. hulle het skete, siektes en maniere geheel en al eiesoortig aan babas en klein kindertjies, iets wat mens meesal ontgroei as jy ouer word - vandaar moet ook na hulle spesefieke behoeftes omgesien word, ook op mediese vlak. ‘n pediater kyk egter nie net na die kind nie maar is betrokke met al die vlakke wat op die kind se gesondheid ‘n invloed mag he, dit sluit die huis en skool in - dit is dus ‘n holistiese dissipliene. 'n pediater voorsien voorkomende gesondheidsorg asook mediese behandeling vir kinders wat siek is. van die toestande wat 'n pediater diagnoseer en behandel is onder meer: infeksies beserings (let wel ons is nie toegerus vir die behandeling van beserings nie - die hospitaal sal jou kan help) genetiese afwykings kwaadaardige siektetoestande organiese siektes en disfunkies benewens dit moet die pediater ook omsien na: gedragsprobleme ontwikkelingsafwykings funksionele probleme maatskaplike en ander stressors depressie en ander angstoestande as pediater werk sy ten nouste saam met ander geneeshere en spesialiste, kundiges soos oogkundiges, sielkundiges en oudioloe asook ouers, onderwysers en maatskaplike werkers. soos jy kan sien is pediatrie 'n werk wat intens met alle fasette van die welsyn van die pasient gemoeid is. ons werk bestaan nie net daarin om 'n siekte te diagnoseer, 'n voorskrif uit te skryf en jou [dis nou vir jou kind] vaarwel toe te roep nie, dis veel meer en kan ook nie sommer binne 'n paar minute uitsorteer word nie. gewoonlik begin ons pad saam met die pasient met geboorte en loop vir jare todat ander geneeshere hom of haar begin behandel. hoewel dit jou keuse is moet dit genoem word dat dit nie altyd nodig is om jou kind na dr Hester te bring nie. jou huisarts is juis opgelei om ‘n menigte situasies te hanteer en, indien nodig, die kind na 'n spesialis te verwys. hester is a paediatrician [in the usa they call us pediatricians] a paediatrician is a person who has studied for and became a general physician and thereafter studied further and specialized in paediatrics. a paediatrician's patients are aged from birth to about 18. we specialize in babies and children because they are not just 'small grown-ups' but nearly a 'specie' unto themselves. they have mannerisms and illnesses totally peculiar to themselves, something a person normally out-grows - hence the need for people to cater for their needs, also medically. a paediatrician provides: preventive health maintenance for healthy children medical care for children who are acutely or chronically ill. we manage the physical, mental, and emotional well-being of our patients, in every stage of development - in good health or in illness, as you can see this is a comprehensive endeavour which calls for a holistic approach. generally we focus on babies and children in order to: reduce infant and child mortality control infectious disease foster healthy lifestyles ease the difficulties of children and adolescents with chronic conditions paediatricians diagnose and treat inter alia: infections injuries (kindly note that we are not equiped to handle injuries, please go to the hospital) genetic defects malignancies organic diseases and dysfunctions paediatrics is a collaborative speciality; we work with other medical specialists and healthcare professionals to provide for the health and emotional needs of children. we do not only diagnose an illness, provide a script for medication and wish you [i.e. the patient] farewell, no, our work consists of a relationship with the patient which cannot be sorted out in a few minutes. usually the path we walk with a patient begins at birth and can last for years until other physicians completely take over. although it remains your choice, it should be noted that it is not always necessary to bring your child to a specialist. your general physician has been trained to handle many situations and will also be able to diagnose a situation which, in his/her opinion, should be referred to a specialist.
“I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” Jesus Christ John 14:6 vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full cognisance being taken regarding their rights.
West Coast Paediatrics | Children's Health free! Dr Hester van der Walt | Paediatrician
NEW
NO WHATSAPP!!!
PHONE OR E-MAIL ONLY
take note!
mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
emergency paediatrician inentings 2019 vaccinations dehydration diarrhoea ontwatering
hester is ‘n pediater of in die gebruikstaal kinderarts of kinderspesialis ‘n pediater is ‘n persoon wat eers geneeskunde studeer het, as ‘n huisarts (general physician) gekwalifieer het en toe verder gestudeer en spesialiseer het in pediatrie, of in gewone taal die vakgebied wat te doen het met babas en kinders. die ouderdom van so ‘n kind is dus vanaf geboorte tot en met so oud as 18 jaar. 'n pediater is dus 'n spesialis geneesheer. die rede hoekom spesialisasie nodig is vir onder meer babas is omdat babas nie sonder meer ‘klein grootmense’ is nie maar amper ‘n soort mensie van hulle eie. hulle het skete, siektes en maniere geheel en al eiesoortig aan babas en klein kindertjies, iets wat mens meesal ontgroei as jy ouer word - vandaar moet ook na hulle spesefieke behoeftes omgesien word, ook op mediese vlak. ‘n pediater kyk egter nie net na die kind nie maar is betrokke met al die vlakke wat op die kind se gesondheid ‘n invloed mag he, dit sluit die huis en skool in - dit is dus ‘n holistiese dissipliene. 'n pediater voorsien voorkomende gesondheidsorg asook mediese behandeling vir kinders wat siek is. van die toestande wat 'n pediater diagnoseer en behandel is onder meer: infeksies beserings (let wel ons is nie toegerus vir die behandeling van beserings nie - die hospitaal sal jou kan help) genetiese afwykings kwaadaardige siektetoestande organiese siektes en disfunkies benewens dit moet die pediater ook omsien na: gedragsprobleme ontwikkelingsafwykings funksionele probleme maatskaplike en ander stressors depressie en ander angstoestande as pediater werk sy ten nouste saam met ander geneeshere en spesialiste, kundiges soos oogkundiges, sielkundiges en oudioloe asook ouers, onderwysers en maatskaplike werkers. soos jy kan sien is pediatrie 'n werk wat intens met alle fasette van die welsyn van die pasient gemoeid is. ons werk bestaan nie net daarin om 'n siekte te diagnoseer, 'n voorskrif uit te skryf en jou [dis nou vir jou kind] vaarwel toe te roep nie, dis veel meer en kan ook nie sommer binne 'n paar minute uitsorteer word nie. gewoonlik begin ons pad saam met die pasient met geboorte en loop vir jare todat ander geneeshere hom of haar begin behandel. hoewel dit jou keuse is moet dit genoem word dat dit nie altyd nodig is om jou kind na dr Hester te bring nie. jou huisarts is juis opgelei om ‘n menigte situasies te hanteer en, indien nodig, die kind na 'n spesialis te verwys. hester is a paediatrician [in the usa they call us pediatricians] a paediatrician is a person who has studied for and became a general physician and thereafter studied further and specialized in paediatrics. a paediatrician's patients are aged from birth to about 18 we specialize in babies and children because they are not just 'small grown-ups' but nearly a 'specie' unto themselves. they have mannerisms and illnesses totally peculiar to themselves, something a person normally out-grows - hence the need for people to cater for their needs, also medically. a paediatrician provides: preventive health maintenance for healthy children medical care for children who are acutely or chronically ill. we manage the physical, mental, and emotional well- being of our patients, in every stage of development - in good health or in illness, as you can see this is a comprehensive endeavour which calls for a holistic approach. generally we focus on babies and children in order to: reduce infant and child mortality control infectious disease foster healthy lifestyles ease the difficulties of children and adolescents with chronic conditions paediatricians diagnose and treat inter alia: infections injuries (kindly note that we are not equiped to handle injuries, please go to the hospital) genetic defects malignancies organic diseases and dysfunctions paediatrics is a collaborative speciality; we work with other medical specialists and healthcare professionals to provide for the health and emotional needs of children. we do not only diagnose an illness, provide a script for medication and wish you [i.e. the patient] farewell, no, our work consists of a relationship with the patient which cannot be sorted out in a few minutes. usually the path we walk with a patient begins at birth and can last for years until other physicians completely take over. although it remains your choice, it should be noted that it is not always necessary to bring your child to a specialist. your general physician has been trained to handle many situations and will also be able to diagnose a situation which, in his/her opinion, should be referred to a specialist.
“I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” Jesus Christ John 14:6 vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full cognisance being taken regarding their rights.
new! Dr Hester van der Walt | Paediatrician
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours tel     - 082 846 7046 emergency & after hours ONLY
for other emergency : life west coast private hospital - 022 719 1030 vredenburg provincial hospital - 022 709 7200 tygerberg poison centre           - 021 931 6129
NO WHATSAPP!!!
PHONE OR E-MAIL ONLY
take note
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt SPECIALIST/SPESIALIS kinderarts - paediatrician - pediater
mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
emergency paediatrician dehydration diarrhoea ontwatering inentings 2019 vaccinations