022 719 1030 022 709 7200 021 931 6129
(no fee)                        (fees apply)
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102
google certified
people
for other emergency : life west coast private hospital vredenburg provincial hospital tygerberg poison centre
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt spesialis/specialist kinderarts - paediatrician - pediater* 21 voortrekkerstraat, vredenburg admin@pediater.co.za
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours tel     - 082 846 7046 EMERGENCY | TELEPHONIC CONSULTATION
ONS GEE OM | WE CARE chickenpox | waterpokkies nebulization | verstuiwing emergency paediatrician vredenburg inentings | vaccinations dehydration diarrhoea ontwatering umbilical cord | naelstring constipation | hardlywigheid COVID-19 FORM MUST BE COMPLETED MOET INGEVUL WORD NEW ON THE SECRETS OF ADHD
COVID-19 STRICT PROTOCOL ADHERENCE! STRENG NAKOMING VAN REGULASIES!
WEENS DIE TOENEMENDE GEVAAR WAT COVID- 19 VIR BEIDE ONS PASIENTE EN ONS INHOU SAL ONS TOENEMEND ELEKTRONIES KONSULTEER. BESONDERHEDE SAL BINNEKORT HIER EN OP ONS FACEBOOK VERSKYN. DIE AANVANKLIKE KOSTE VIR SO ‘N KONSULTASIE IS R350. BETALINGS KAN ONDER MEER DEUR SNAPSCAN GEDOEN WORD, SORG ASB DAT JY DIE TOEP OP JOU SELFOON GELAAI EN GEREGISTREER HET. VRIENDELIKE GROETE IN CHRISTUS DUE TO AN ESCALATION IN COVID-19 CASES AND THE DANGERS ASSOCIATED WITH IT TO BOTH OUR PATIENTS AND OURSELVES WE WILL INCREASINGLY FOCUS ON ELECTRONIC CONSULTATIONS. PARTICULARS WILL BE PUBLISHED HERE AND ON OUR FACEBOOK THE INITIAL COST FOR SUCH A CONSULTATION IS R350. PAYMENTS CAN ALSO BE DONE VIA SNAPSCAN. PLEASE MAKE SURE YOU HAVE THE APP INSTALLED AND LINKED TO YOUR ACCOUNT. THANK YOU AND GOD BLESS ACCOUNTS CAN BE PAID VIA SNAPSCAN PAYMENT CODE:
COVID-19 NEEM ASSEBLIEF KENNIS PLEASE TAKE NOTE
COVID-19 FORM MUST BE COMPLETED MOET INGEVUL WORD
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt* SPECIALIST/SPESIALIS kinderarts - paediatrician - pediater 21 voortrekkerstraat, vredenburg admin@pediater.co.za
082 846 7046  EMERGENCY (no fee) | TELEPHONIC CONSULTATION (fees apply) consulting hours 09:00-17:00 weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours nebulization | verstuiwing chickenpox | waterpokkies dehydration diarrhoea ontwatering inentings | vaccinations umbilical cord | naelstring constipation | hardlywigheid EMERGENCY |  NOOD PEDIATER NEW ON THE SECRETS OF ADHD
COVID-19 STRICT PROTOCOL ADHERENCE! REGULASIES WORD STRENG NAGEKOM!
WEENS DIE TOENEMENDE GEVAAR WAT COVID-19 VIR BEIDE ONS PASIENTE EN ONS INHOU SAL ONS TOENEMEND ELEKTRONIES KONSULTEER. BESONDERHEDE SAL BINNEKORT HIER EN OP ONS FACEBOOK VERSKYN. DIE AANVANKLIKE KOSTE VIR SO ‘N KONSULTASIE IS R350. BETALINGS KAN ONDER MEER DEUR SNAPSCAN GEDOEN WORD, SORG ASB DAT JY DIE TOEP OP JOU SELFOON GELAAI EN GEREGISTREER HET. VRIENDELIKE GROETE IN CHRISTUS DUE TO AN ESCALATION IN COVID-19 CASES AND THE DANGERS ASSOCIATED WITH IT TO BOTH OUR PATIENTS AND OURSELVES WE WILL INCREASINGLY FOCUS ON ELECTRONIC CONSULTATIONS. PARTICULARS WILL BE PUBLISHED HERE AND ON OUR FACEBOOK THE INITIAL COST FOR SUCH A CONSULTATION IS R350. PAYMENTS CAN ALSO BE DONE VIA SNAPSCAN. PLEASE MAKE SURE YOU HAVE THE APP INSTALLED AND LINKED TO YOUR ACCOUNT. THANK YOU AND GOD BLESS